ƯU ĐÃI CÓ GIỚI HẠN  |  Limited Offer

15% OFF

Khóa học số 1 để có được việc làm
Kỹ thuật viên truyền thông.

The #1 Course to land a job as a
Media Technician.

Mở rộng kiến thức kỹ thuật viên truyền thông của bạn với khóa học toàn diện của chúng tôi và được giảm giá 15% ngay hôm nay.
Khóa học của chúng tôi được thiết kế dành cho người mới bắt đầu và các chuyên gia muốn tìm hiểu các
chiến lược và chiến thuật mới nhất của kỹ thuật viên truyền thông.
Expand your media technician knowledge with our comprehensive course and receive a 15% discount today.
Our course is designed for beginners and professionals who want to learn the latest media technician strategies and tactics.

Trong khóa học này bạn sẽ tìm hiểu về:

In this course you'll learn about:

Xây dựng một trang web

Quảng cáo và xây dựng trang web là cách dễ nhất để hướng tiếp thị truyền thông xã hội đến trang web và nội dung của bạn. Tìm hiểu thêm ngày hôm nay thông qua khóa học này.

Thiết kế đồ họa

Tìm hiểu cách tạo ra các thiết kế khác nhau bằng đồ họa, cả bản in, web, hình minh họa, biểu tượng, v.v. Tìm hiểu thêm bằng cách tham gia khóa học này về thiết kế đồ họa.

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng là nơi bạn nói chuyện với khách hàng của chúng tôi. Học các kỹ năng nghề nghiệp bạn cần để thành công. Tìm hiểu thêm bằng cách tham gia khóa học này. Đăng ký ngay bây giờ.

Build A Website

Advertising and building a website is the easiest way to direct social media marketing to your website and content. Learn more today through this course. 

Graphic Design

Learn how to make various designs graphically both, print, web, illustrations, icons, and more. Learn more by taking this course in graphic design. 

Customer Service

Customer service is where you speak to our customers. Learn the vocational skills you need to succeed. Learn more by taking this course. Enroll now. 

Đang tìm kiếm sinh viên, hãy đăng ký ngay hôm nay!

 Looking for students, enroll today! 

Write your awesome label here.
Đây là một khóa học đơn giản, dễ hiểu và giúp ích cho kỹ năng truyền thông của bạn, nó có tất cả thông tin bạn cần!
It’s a straightforward course that is easy to understand and helps with your media skills, it has all the information you need!
    
Thanh
Write your awesome label here.
Khóa học tuyệt vời nên tham gia dù bạn là người mới bắt đầu hay một người chuyên nghiệp đang muốn làm mới hoặc cải thiện bộ kỹ năng của mình!
Great course to take whether you're a beginner or a professional looking to refresh or improve your skill set!
    
Linh
Write your awesome label here.
Khóa học là hướng dẫn từng bước cho kỹ thuật viên truyền thông, cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các nguyên tắc cơ bản cơ bản.
The course is a step-by-step guide to media technician, providing an overview of all the basic fundamentals.
    
Minh

Người học  |  Learners

Những cơ hội  |  Opportunities

Giờ  |  Hours

Bắt đầu hành trình Truyền thông Kỹ thuật số của bạn ngay hôm nay và tiết kiệm 15%

Start your Digital Media journey today and save 15%

Bạn đã sẵn sàng nâng cao kỹ năng truyền thông kỹ thuật số của mình lên một tầm cao mới chưa? Đăng ký khóa học toàn diện của chúng tôi và được giảm giá 15%.
Ready to take your digital media skills to the next level? Enroll in our comprehensive course and receive a 15% discount.
Mọi người yêu thích nó  |  People loved it
Write your awesome label here.
Created with